Lees voor
Ruimte huren

Museum Veenendaal

Duik in de ontstaansgeschiedenis van Veenendaal en ontdek op welke manier het Veense verleden bepalend is voor de dag van vandaag. Museum Veenendaal maakt de geschiedenis zichtbaar en tastbaar. Met moderne verhalen en technieken verbindt met museum verleden, heden en toekomst.

Enthousiaste rondleiders vertellen bezoekers graag over de collectie. Van de oude turfaak, via de wol- en sigarenfabrieken naar het nu. Ieder jaar organiseert het museum diverse wisseltentoonstellingen, lezingen, demonstraties en andere activiteiten.

Kinderen kunnen een speurtocht doen, een workshop volgen of samen de inhoud van de geheimzinnige Escape box ontdekken. In Museum Veenendaal is altijd wat te beleven.

Museum Veenendaal voldoet aan de hoge eisen die internationale musea stellen aan partijen die hun stukken in bruikleen willen nemen. Daardoor konden al meerdere werken uit bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Museum Veenendaal bewonderd worden.

“Ik kom hier graag met mijn kleinkinderen.”

Leuk om ze te vertellen over de sigarenfabriek waar ik vroeger werkte, maar het is nog leuker om ze zélf te laten ervaren hoe je sigaren maakt.